Mellem Mark
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020606-21

Fredningsnr.
322537

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 3225-34, 36, 35, 37. Jættestue; 7 bæresten, 2 dæksten; ca. 3 x 2 m; ingen gang ses. Hyld i toppen.
Undersøgelsehistorie  (7)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Pløiet, men anselig Høi; paa Toppen ses to Overliggere i et Gravkammer; den østligste er 8' l. 4 1/2' br, den vestligste 9' l. 7' br. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestue; 7 Bæresten, 2 Dæksten; ca. 3 x 2 m; ingen Gang ses. Hyld i Toppen.

1968 Museal besigtigelse
Journal nr.: 616/68
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1968 Beskadigelse/hærværk
Journal nr.: 616/68
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestuetomt, højmål ca 0,5x7x6 m. Der ses 7 bæresten og 2 dæksten i Ø-V'lig retning, stenene rager ca 1,5 m op over terræn. Der vokser flere hyldebuske ved og i kammeret. Der ligger enkelte marksten ved kammeret. Den ligger ca 100 m N for landevej og 15 m S for motorvej, på en højning i et ret fladt morænelandskab med vidt udsyn også til andre mindesmærker. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)