Torkildstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020607-6

Fredningsnr.
322554

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Stensætning, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 20 x 6 m; ingen jordhøj. 28 randsten: i SSØ 3, ØNØ 13, NNV 3, VSV 9. Kammer af 3 bæresten; sprængt dæksten. Tæt krat. Ny beskrivelse (tilføjelse), F3117/71: "I langdyssens sydlige del (modsat det brskrevne kammer) ses indenfor de store randsten en uregelmæssig stenkreds 4-4,5 m i diameter bestårende af 11 sten, hvoraf kun toppen er syn- lig. Den synlige del af stenene har en diameter på mellem 30 og 60 cm. Nogenlunde midt i kredsen ses toppen af en skarp- kantet sten (overligger eller bæresen i kammer?"
Undersøgelsehistorie  (8)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rester af en tildels ødelagt Langdysse paa flad, lavtliggende Mark. Om Randen af den lave Høi staa endnu 21 Randsten, c. 20' fra den nordlige Ende findes en udgravet Stenkiste, dannet af 2 Sidesten og en Endesten, der alle vende den flade, kløvede Side ind imod Gravrummet. Overliggeren er sprængt og ligger paa Høien. Dyssens Retning er NV-SØ. (Pl.40). Bevoksning: 1982: Løvkrat

1883 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 20 x 6 m; næsten ingen Jordhøj. 28 Randsten: i SSØ 3, ØNØ 13, NNV 3, VSV 9. Kammer af 3 Bæresten; sprængt Dæksten. Tæt Krat.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1957 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1970 Museal besigtigelse
Journal nr.: 688/70
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I sydenden en kreds af mindre sten og muligvis rester af et kammer i centrum af stenkredsen.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Dyssen måler ca 0,2x20x6 m, orienteret NNV-SSØ. Dyssens højning er uanselig og med ret ujævn overflade, der måler 0-20 m. Randsten velbevaret række mod NNØ, ellers lidt uregelmæssig. Randsten NNØ 13, NNV 3, VSV 9 og SSØ 3, hvor der findes flere mindre sten. Kammeret findes ca 1/3 afstand fra NNV-enden. Det består af et aflangt kammer orienteret på tværs af højens længderetning med 2 lange bæresten og 1 mindre mod VSV og 1 mulig tærskelsten mod NNØ, 1 sprængt dæksten ligger væltet mod NNØ. Især udenfor dyssen højt løvkrat, højde op til 0,8 m. Placeret ret lavt i et småbakket landskab ca 20 m fra skovbryn, ca 1 km fra offentlig vej og 150 m fra skovvej. Bevoksning: 1982: Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)