Trudsholm Voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020606-87

Fredningsnr.
322556

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 - 1660 e.Kr.)

Enkeltfund, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Trudsholm voldsted. Voldstedet består af en nærmest femkantet borgbanke, hvis største mål er ca. 145 x 110 m. Banken er omgivet af en 10- 12 m bred, vandfyldt grav, der er bredest i øst, og hvis vestlige og nordlige dele er delvis tørre. I vest hæver borgbanken sig 5-6 m stejlt over vandspejlet, medens den skråner jævnt mod øst. I øst og syd er der ca. 5 m brede dæmninger over graven. På borgbanken ligger den i henhold til bygningsfredningsloven i kl. B fredede hovedbygning samt forskellige avlsbygninger. Fredningen omfatter borgbanke og grav og grænsen for det fre- dede forløber langs voldgravens ydre overkant. Det fredede areals udstrækning er angivet på vedføjede opmåling. Ovenævnte fortidsminde må ikke fjernes, udjævnes, ændres el- er beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplant- ning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af vold- graven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (7)
1969 Museal besigtigelse
Journal nr.: A.208/69
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Voldstedet består af en nærmest femkantet borgbanke, hvis største mål er ca. 145 m x 110 m. Banken er omgivet af en 10-12 m bred vandfyldt grav, der er bredest i øst, og hvis vestlige og nordlige dele er delvis tørre. I vest hæver borgbanken sig 5-6 m stejlt over vandspejlet, medens den skråner jævnt mod øst. I øst og syd er der ca. 5 m brede dæmninger over graven. På borgbanken ligger den i henhold til bygningsfredningsloven i kl.B fredede hovedbygning samt forskellige avlsbygninger. Fredningen omfatter borgbanke og grav, og grænsen for det fredede forløber langs voldgravens ydre overkant. Det fredede areals udstrækning er angivet på vedføjede opmåling. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sten i samråd med rigsantikvaren.

1970 Tinglysning
Journal nr.: A.208/69
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Trudholm Voldsted. Voldstedet består af en nærmest 5kantet, skæv 4-kantet borgbanke, der måler ca 145x110x6 m, omgivet af voldgrav, bredest mod Ø, delvist udtørrede mod V og N. På borgbanken findes hovedbygning og en sidebygning, avlsbygninger er revet ned og området er ved at blive planeret til park i denne tid. Det ligger ved privat markvej, ca 600 m fra offentlig vej. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1995 Privat detektorbrug
Journal nr.: 1687
Roskilde Museum
Ved detektorafsøgning fandtes en bronzecelt ved hovedbygningen på Trudsholm Slot.

1995 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 7802/95
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1995 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 7802/95
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bronzecelt fra per. V-VI, yngre bronzealder (B 17682).

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (1)
Fraes Rasmussen,U.
Voldstedsregistrering Roskilde Amt. Rapport udarbejdet for Roskilde Amtsmuseumsråd
2001