Eghøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020607-9

Fredningsnr.
32268

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
"Eghøj", 4 x 20 m; stærkt gennemrodet af rævegrave, navnlig i toppen og sydsiden.
Undersøgelsehistorie  (6)
1883 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig, rund Høi paa høitliggende Markflade; 63' i Dia. 12' h. Høien, der nu er tilplantet, har tidligere været udgravet og man har deri fundet en Del Bronzesager og Skaar af Lerkar. Efter Udgravningen er Høien opkastet til sin oprindelige Størrelse; kun i Toppen findes en mindre Fordybning. Høien kaldes "Eghøi". Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Eghøj", 4 x 20 m; stærkt gennemrodet af Rævegrave, navnlig i Toppen og Sydsiden.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Eghøj. Høj, mål ca 4x20x20 m. Højen meget forstyrret af gamle og nye rævegrave i toppen, ellers rundet og kuplet. Der findes 3 sten mod NV, muligvis randsten. Højen er forholdsvis tæt bevokset, ingen synlig fredningssten. Højen ligger ca 100 m fra markvej, på et højdedrag med et meget vidt udsyn også over Roskilde fjord, omtrent 500 m til landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Stor forholdsvis velbevaret høj, placeret højt i terrænet med vidt udsyn. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)