Eghøjgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020607-10

Fredningsnr.
32269

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 20 x 9 m; randsten: N 8, Ø 1, S 4, V 2 (måske flere, men højen er fuld af sankesten). 2 kamre, hvoraf det ene har 5, det andet 2 bæresten; ingen dæksten. Tjørnekrat.
Undersøgelsehistorie  (6)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa flad mark ligger en lille Langdysse med Retning NV-SØ. Paa Midten ses med et Mellemrum af c. 4' tre af Sidestenene i et ødelagt Gravkammer; SØ for dem ses i Jordoverfladen den øverste Del af Sidestenene i et Gravkammer, der synes at være 6-kantet. Overliggeren er borttaget, men forøvrigt synes Gravkammeret at være urørt. Høien er bevoxet med et tæt Tjørnekrat, som umuliggjør en nærmere Bestemmelse af Forholdene. Bevoksning: 1982: Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 20 x 9 m; Randsten: N 8, Ø 1, S 4, V 2 (maaske flere, men Højen er fuld af Sankesten). 2 Kamre, hvoraf det ene har 5, det andet 2 Bæresten; ingen Dæksten. Tjørnekrat.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Langdyssen måler ca 1x9x20 m. og er tilgroet med tæt krat. Der er desuden lagt mange marksten op ad sider og på højen, hvad der gør beskrivelse umulig. Intet tyder på at der er fjernet sten fra højen. Randsten kan ikke tælles. Orientering N-S'lig. Mod S et kammer med 5 bæresten og mod N et kammer med 2 bæresten (flere sten i nærheden), uden dæksten. Der fører en markvej 5 m forbi højen. Dyssen ligger lige nedenfor en mindre morænebakke på en skråning ned mod en lavning, ca 400 m til landevej. Bevoksning: 1982: Løvtræer

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)