Kirke Saaby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020607-17

Fredningsnr.
322539

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Dekl. tingl. 29/10 1883 (Præsteembedet og af Forpagteren). (F. Walter, Sognepræst, N. Jul. Petersen, Forpagter) Høj, 4 x 25 m; lidt uregelmæssig overflade; tjørn.
Undersøgelsehistorie  (6)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig Høi, 80' i Diam. 17-18' h, paa flad Mark. Overfladen er noget uregelmæssig; i Toppen er der i ældre Tid gravet en Fordybning og mod N er et Stykke af Siden afskaaret. I Udkanten er der fundet nogle Bronzesager, deriblandt et Sværd. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1883 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 25 m; lidt uregelmæssig Overflade; Tjørn.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, mål ca 4,5x25x25 m, noget kantet form. Der er ret store ældre afgravninger af højsiden mod SØ og højtop mod NØ. Der er ingen synlig fredningssten, enkelte marksten ved højfod. Højen ligger ca 75 m NV for nedlagt markvej ca 300 m fra landevej. Den ligger på en morænebakke, ret højt i et forholdsvis fladt morænelandskab med vidt udsyn også til andre høje, mod NV en lavning, nu dyrket. Ikke rettet henvendelse til ejer, ret få sten. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj, ret højt placeret i terrænet med vidt udsyn også til andre høje. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)