Kirke Saaby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020607-20

Fredningsnr.
322540

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Dekl. tingl. 11/1 1935 (Husmand Hans Winther-Frederiksen, Kirke-Saaby) Høj, 3 x 12 m; randen bortgravet. Tjørn.
Undersøgelsehistorie  (5)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høi, c. 14' h, hvis Rand er bortgravet. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 12 m; Randen bortgravet. Tjørn.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, mål ca 12x12x3 m. Højen er tilgroet med tæt krat, hvad der gør nærmere beskrivelse umulig, ingen synlig fredningssten. Der er pløjet for tæt på højfod, bad ejer pløje 0,5 m fra højen fremover. Den ligger ca 100 m V for nedlagt markvej, ca 600 m fra offentlig vej. Placeret på mindre morænebakke på svag skråning i ret højtliggende terræn, vidt udsyn også til andre fortidsminder. Mindre lavning SØ for højen, fremgår ikke af kortet. Navn og adresse på berejserblanket. Bor på gården S for højen. ** Seværdighedsforklaring ** Højen er ret højt placeret i terrænet med vidt udsyn også til andre høje. Bevoksning: 1982: Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)