Kirke Saaby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020607-21

Fredningsnr.
322541

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Dekl. tingl. 29/10 1883 (Præsteembedet og Forpagteren). (F. Walter, Sognepræst, N. Jul. Petersen, Forpagter) Høj, 3 x 12 m; i toppen flad fordybning; randen bortgravet.
Undersøgelsehistorie  (5)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Velbevaret rund Høi, 65' i Diam. 12' h; i Toppen en flad Fordybning. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 12 m; i Toppen flad Fordybning; Randen bortgravet.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, mål ca 3x18x12 m, aflang afpløjet, retning N-S. Mod N-NV ses 3 større sten ved højfod=randsten? I toppen en ret flad ældre afgravning. Der er pløjet for tæt på højfod, nu lodret kant uden vegetation, bad ejer pløje 0,5 m fra højen fremover. Den ligger ca 25 m V for nedlagt markvej, ca 200 m N for landevej. Ligger meget højt i terrænet med vidt udsyn også til andre høje. Navn og adresse på berejserblanket. Bor på gården S for højen. ** Seværdighedsforklaring ** Høj placeret højt i terrænet med vidt udsyn også til andre høje. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)