Kirke Saaby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020607-22

Fredningsnr.
322542

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Dekl. tingl. 29/10 1883 (Præsteembedet og af Forpagteren) (F. Walter, sognepræst, N.Jul. Petersen, Forpagter) Høj, 4,50 x 20 m; toppen flad, granbevokset; i vestsiden trin til toppen.
Undersøgelsehistorie  (6)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Velbevaret Høi, Ø for foregaaende [sb.21]; 60' i Diam, 12' h. Toppen er flad og beplantet med Gran; i den vestlige Side er der gravet en Række Trin. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 1/2 x 20 m; Toppen flad, granbevokset; i Vestsiden Trin til Toppen.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, mål ca 4,5x20x20 m, noget kantet med ældre afgravninger/dyreaktivitet. Lille svagt fordybet topflade. S for højen en nu græsbevokset lavning fra ældre grusgravning? I kanten af denne nær højen ligger affald, der består af marksten, grene, halm og lignende. Højen ligger ved nedlagt markvej ca 400 m N for offentlig vej. Placeret meget højt i terrænet med vidt udsyn også til andre høje. Navn og adresse på berejserblanket. Traf ingen hjemme, lagde besked om at fjerne (evt. skubbe ned i lavning og lade gro til) affald inden årets udgang. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)