Kirke Saaby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020607-23

Fredningsnr.
322611

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tidligere C-høj tinglyst med følgende tekst: ********************************** Jættestue i høj, 1,5 x 16 m. Af kammeret ses 4 bæresten og 1 væltet. Orien- tering NNØ-SSV. Gang mod SSØ af 5 sidesten. Løst på højen enkelte store sten. I ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Runddysse paa flad mark, Diam. 55', Høide 5'. Om Randen staa endnu enkelte Sten. 12' fra den østlige Side har der ligget et Gravkammer med Retning ØNØ-VSV; af dette er to Sten i hver Side tilbage, medens de øvrige ere sprængte og ligge paa Høien. Mellemrummene mellem Sidestenene er 5 1/2'. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Jættestue; af Kammeret to Bæresten i hver Side, af Gangen 2 Par Bæresten. Højen stærkt forgravet.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestuerest. Højen måler ca 0,8x20x15 m. I sydenden findes 6 større sten (sat parvis) (ene væltet og med sprængningsspor) fra gang til kammeret? De rager ca 0,6 m over højen. Spredt på og i kanten af højresten ses flere større sten. Jættestuen er tæt bevokset med krat, noget dog hugget væk til "hule". Den ligger ca 75 m NØ for nyere parcelhuskvarter, på en ret jævn moræneflade med vidt udsyn. . Sagde det var ulovligt at lægge sten på en høj, ingen grund til at fjerne sten fra højen. Ejeren var historisk interesseret, havde skubbekværn og fortalte om sagn i.f.m. nærliggende megalitanlæg. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1987 Tinglysning
Journal nr.: F53-3198
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1987 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3198
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestue i høj 1,5 x 16 m. Af kammeret ses 4 bæresten og 1 væltet. Orientering NNØ-SSV. Gang mod SSØ af 5 sidesten. Løst på højen enkelte store sten. I ager.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)