Kirke Saaby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020607-24

Fredningsnr.
322610

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dyssekammer af 4 bæresten (den ene delvis sprængt og forskub- bet); en stor hyld.
Undersøgelsehistorie  (5)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa flad Mark ligger en tildels ødelagt Runddysse. Omkring Randen findes en Kreds af 17 Sten, dels staaende paa deres oprindelige Plads, dels omstyrtede; den største rager 3 1/2' op over Jordoverfladen. Paa Midten ligger et ødelagt Gravkammer, af hvilke 2 af Sidestenene, der vende den flade Side indad, staa paa deres oprindelige Plads. Overliggerne, af hvilke den ene ere 9 1/2' l. 2' br., den anden, der er sprængt, c. 10' l. ere styrtede ned i Gravrummet. Dyssen, der have Retning N-S, er 45' i Diam. 3' h. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer af 4 Bæresten (den ene delvis sprængt og forskubbet); en stor Hyld.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse. Dyssen måler nu 11x6x1 m, orienteret Ø-V. Der findes 3 sten til et kammer 2 større og en mindre, kammer oprindelig Ø-V' lig retning, ene større sten med sprængningsspor. Ø for disse findes ligeledes 3 større sten (2 med sprængningsspor) og endnu en stor sten Ø herfor. Muligvis kammer med 4 store bæresten og nedvæltet dæksten. Der findes enkelte marksten op ad højside. Stenene rager ca 0,8 m op over terræn, ligger ved markskel. Dyssen er ret tilvokset med hyld og andet. Ligger ca 300 m N for offentlig vej på ret flad moræne, vidt udsyn. . Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)