Damshøj
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020607-32

Fredningsnr.
322553

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tidligere C-høj tinglyst med følgende tekst: ********************************** Høj, "Damshøj", 2 x 3 x 15 m. Ujævn overflade med terrassering og trapper op ad højsiden. Vestsiden stejlt afgravet. I have.
Undersøgelsehistorie  (4)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund, velbevaret Høi, beplantet med Træer. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 15 m; Vestsiden stejlt afgravet; iøvrigt omdannet til Havehøj med Terrasser og Stensætninger.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, mål ca 2,5x15x13 m. Den har en ujævn overflade med terrassering og "trapper" af natursten op ad højsiden, afgravet vestside med stejl højside. Højen ligger i have til "Skomagerkroen" ud mod markdige. I sydsiden er der lavet en affaldsovn af sten og cementrør, påpeget det er ulovligt men ikke bedt om at få den fjernet, ses ikke på afstand. Højen igger i et ret fladt terræn, ret højt placeret. Parkeringsmulighed ved kroen ca 25 m fra højen. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Tinglyses (F53-3544). Erindring om rydning af beplantning: F53-3536. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)