Vester Saaby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020607-36

Fredningsnr.
322548

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 3225-48, 49, 50. Tingl.: 27/10 1933, propr. J. Rønnenkamp Holst og hu- stru, Vennelyst. Høj, 2,50 x 20 m; flad, lidt afgravet top.
Undersøgelsehistorie  (6)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Flad Høi med ubestemmelig Omkreds; Toppen er flad og om Siden er der ført en Gang. Om Foden skal der tidligere have staaet en Kreds af Sten, som nu er bortført; i den sydlige Side fandtes for en Del Aar siden en stensat Indgang til et Gravkammer, men denne blev tilkastet uden at blive nærmere undersøgt. Høien er tilplantet. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1883 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 1/2 x 20 m; flad; lidt afgravet Top.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, mål ca 2,5x20x20 m, med en noget uregelmæssig kantet form, med en ret flad top. Der er placeret runde sten og ældre landbrugsredskaber ved højfod. Stald umiddelbart mod S og algebeholder NØ. Omtrent 8 m fra markvej, ca 300 m fra offentlig vej i ret fladt terræn. Navn og adresse på berejserblanket. Traf kun halvvoksen søn hjemme, gav besked om det ulovlige i at anbringe affald ved og på højen og bad om at få noget fjernet ved lejlighed. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)