Skyttebro
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030308-137

Fredningsnr.
322562

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Skyttebro. Broen, der er opført af groft tilhugne kampestensblokke, består af 2 ca. 6,25 m lange gennemløb, hvorover er lagt udkløvede granitstensplanker. Midterpillen, der adskiller de to gennemløb, er ca. 1,25 m bred. Det østlige gennemløb er ca. 1,5 m bredt og rørlagt, medens det vestlige gennemløb er ca. 1,40 m bredt, og dets frie højde over åløbets bund er ca. 1,30 m. På den asfalterede vejbane, som fører over broen, står i nord 2 afmærkningssten og ved det sydøstlige hjørne 1 vejafmærkningssten. Bredden af den samlede brokon- struktion samt de 3 vejafmærkningssten, hvorimod den asfal- terede vejbane ikke er omfattet af fredningen. Broen fører Soderupvejen, bivej nr. 2 i Hvalsø kommune, over Tadrebækken. Kirke Hvalsø s.: se under Kirke Såby (skyttebro). Soderup s.: se under Kirke Såby (skyttebro).
Undersøgelsehistorie  (4)
1977 Tinglysning
Journal nr.: F53-540
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1977 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-540
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Broen, der er opført af groft tilhugne kampestensblokke, består af 2 ca. 6,25 m lange gennemløb, hvorover er lagt udkløvede granitstensplanker. Midterpillen, der adskiller de to gennemløb er ca. 1,25 m bred. Det østlige gennemløb er ca. 1,5 m bredt og rørlagt, medens det vestlige gennemløb er ca. 1,40 m bredt, og dets frie højde over åløbets bund er ca. 1,30 m. På den asfalterede vejbane, som fører over broen, står i nord 2 afmærkningssten og ved det sydøstlige hjørne 1 vejafmærkningssten. Bredden af den samlede brokonstruktion samt de 3 vejafmærkningssten, hvorimod den asfalterede vejbane ikke er omfattet af fredningen.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skyttebro. Bro som beskrevet på kartotekskort, med bevoksning i siderne (langs åen) af græs, træ og buske. Landevej fører over broen, placeret i ådal over Elverdams Å/Tadrebæk, lavt i terrænet. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)