Abbetved
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020603-102

Fredningsnr.
322681

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, orienteret ØNØ-VSV. Ca 20 m lang og ca. 6 m bred uden jordhøjning. I midten ses på tværs af dyssen en række med 4-5 sten, hvoraf mindst 3 sidder in situ. I hver halvdel af dyssen en flad fordybning, formentlig efter bort- gravede kamre. Af randsten ses i sydsiden 12, i nordsiden 10, i østenden 2 og i vestenden 3. De fleste randsten er væltede, og der ses en del flere større og mindre sten inden for og uden randstenskæden. Hele vestenden er noget omrodet, og her ses stenpakningen i overfladen.
Undersøgelsehistorie  (4)
1979 Museal besigtigelse
Journal nr.: 2940/80
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse beliggende lavt i en smal slugt. Den har en længde på 17-19,5 m og en bredde på 5,5-6 m. Ved midten ses en række tydeligt markerede tværgående sten. I hvert af de to afsnit af dyssen ses store flade fordybninger, utvivlsomt efter bortgravede kamre. Randstenene er stærkt forstyrrede, og flere er fjernede. På dyssen er der spredt bevoksning af flere større og mindre løvtræer.

1988 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3517
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, orienteret ØNØ-VSV. Ca. 20 m lang og ca. 6 m bred uden jordhøjning. I midten ses på tværs af dyssen en række med 4-5 sten, hvoraf mindst 3 sidder in situ. I hver halvdel af dyssen en flad fordybning, formentlig efter bortgravede kamre. Af randsten ses i sydsiden 12, i nordsiden 10, i østenden 2 og i vestenden 3. De fleste randsten er væltede, og der ses en del flere større og mindre sten inden for og uden for randstenskæden. Hele vestenden er noget omrodet, og her ses stenpakningen i overfladen.

1988 Tinglysning
Journal nr.: F53-3517
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)