Tomdysse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020608-2

Fredningsnr.
322637

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
"Torndysse", langdysse i NV-SØ ca. 2 x 15 x 50 m. Omkring højen ca. 40 sten. Gravet fordybning i den nordøstlige del, hvor der har stået et kammer. Bevokset med gamle ege m.m., i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1883 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig, tildels ødelagt Langdysse paa flad mark. Høien, der er c. 140' l, c. 45' bred, 6' h med Retning VNV-ØSØ er langs den østlige Side omsat med en Række af 23 Randsten, af hvilke 15 staa paa deres oprindelige Plads, medens de øvrige ere væltede og kløvede; langs den vestlige Side har der været en Række af 20 Sten, af hvilke de 14 ere tilbage paa deres oprindelige Plads. 45 F. fra den sø Side er der paa Midten gravet en Fordybning lige til Bunden; Gravkammeret, som har ligget paa dette Sted er ganske ødelagt; kun 3 Sten i den nordre Side af Indgangen og en i den søndre ere tilbage. (Pl.43). Bevoksning: 1999: Løvkrat og Løvtræer

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Tomdysse", Langdysse i NV-SØ, ca. 2 x 15 x 50 m. Omkr. Højen ca. 40 Sten. Gravet Fordybning i den n.ø.-lige Del, hvor der har staaet et Kammer. Bev. med gamle Ege m.m., i Ager.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)