Lille Karleby
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020609-6

Fredningsnr.
312616

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 10 x 22 m. Randsten: øst 15, vest 12. Kammer af 3 bæresten. Spredte graner.
Undersøgelsehistorie  (7)
1883 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa flad, men høitliggende Mark ligger en Langdysse, omtrent med Retning N-S. Langs den vestlige Side findes 14 Randsten, der rage 2-2 1/2' op over Høien og alle have en Flade der vender udad; 11 staa i deres oprindelige Stilling, kun de to yderste mod N og den anden fra S ere omstyrtede. I den østlige Side er Randstenenes Antal 15, der med Undtagelse af den sydligste alle staa paa deres oprindelige Plads; imellem den tredie og fjerde fra N er der borttaget en Sten; af den 6te er der sprængt et Stykke. C 30' fra den nordlige Rand af Dyssen ligger et udgravet Gravkammer, dannet af 4 Bæresten, der omslutte et aflang firkantet Rum, 6' l. 2' br. 4'3" h. Indgangen har været mod Ø hvor Sidestenen er 2 1/2' lavere end de øvrige. Høien dækker Gravkammeret indtil 2' fra Bærestenenes Overkant. Overliggeren mangler (Pl.8). Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 22 x 10 m. Randsten: Ø 15, V 12. Kammer af 3 Bæresten. Spredte Graner.

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, mål ca 1,4x22x10 m i N-S'lig retning. Omtrent i midten 3 bæresten til et aflangt kammer med tærskelsten mod Ø, de rager ca 0,4 m op over højoverfladen. Mod V ses 12 bæresten, mod skimtes 1 gennem tæt vegetation. Dyssen ligger ca på en større moræneflade ned mod lavning mod NØ, ca. 100 m fra offentlig vej. Ingen synlig fredningssten. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse, højt i terræn med vidt udsyn. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)