Kidserup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020608-6

Fredningsnr.
332642

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse i have ca. 1 x 10 x 20 m med retning Ø-V. N: 15 randstene, S: 9 randstene alle flad side udad. V.enden 1 større stenblok på oprindelig plads. Mod øst 3 endesten omstyrtede + 2 andre sten. Bevokset med krat og træer.
Undersøgelsehistorie  (7)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa flad Mark ligger en 53' l. 27' br, 2' h. Langdysse i Retning Ø-V. Langs den nordlige Side staa 13, langs den sydlige 9 Randsten, der alle vende den flade Side udad. I den vestlige Ende findes kun 1 større Stenblok staaende paa sin oprindelige Plads, mod Ø ere de 3 Endesten omstyrtede. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1911 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 758/11
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Heri gravedes 1911.

1911 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Journal nr.: 758/11
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, i Have, ca. 1 x 10 x 20 m. Retn. Ø-V. N: 15 Randstene, S: 9 Randstene, alle flad Side udad. V-Ende: 1 større Stenblok paa opr. Plads. Mod Ø 3 Endestene omstyrtede + 2 andre Stene. Bev. med Krat og Træer.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, mål ca 0,5x20x10 m, med velbevaret randstenssætning, der måler ca 20x6 m og stenene rager ca 0,5 m op over højen. Ø-V'lig retning. Randsten N 13, V 4, S 9, Ø 5, enkelte væltet ud. Der anes 2 sten til kammer antagelig i højoverfladen mod Ø og lidt Ø for midten ses ligeledes 2 mindre sten. Der vokser et stort egetræ på dyssen ellers med græs (slået) ved kanterne brændenælder. Ligger i privat løvlund/gammel have ca 15 m fra staldlænge, mod V udsigt over ager. Den ligger forholdsvis højt i et ret jævnt landskab, skråning ses mod V og S. Ca 200 m til offentlig vej. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)