Skullerupholm
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020608-11

Fredningsnr.
322677

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1300 - 1535 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldgrav ved Skullerupholm Af voldgravene, der har omgivet banken, hvorpå det nuværende Skullerupholm ligger, er bevaret den nordlige del af den østre grav. Den bevarede voldgrav fremtræder som en delvis fugtig sænkning, der måler ca. 80 m i nord-sydlig retning, og indtil ca. 20 m i øst-vestlig retning. Sænkningen er indtil 2 m dyb og bevokset med træer og krat. I nord afgrænses voldgraven af vejen, i øst og syd går den jævnt over i omkringliggende mose og eng, og i øst danner bankens uregelmæssige skråning afgrænsningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (4)
1969 Tinglysning
Journal nr.: A.208/69
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1969 Museal besigtigelse
Journal nr.: A.208/69
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Af voldgravene, der har omgivet banken, hvorpå det nuværende Skullerupholm ligger, er bevaret den nordlige del af den østre grav. Den bevarede voldgrav fremtræder som en delvis fugtig sænkning, der måler ca. 80 m i nord-sydlig retning, og indtil ca. 20 m i øst-vestlig retning. Sænkningen er indtil 2 m dyb og bevokset med træer og krat. I nord afgrænses voldgraven af vejen, i øst og syd går den jævnt over i omkringliggende mose og eng, og i øst danner bankens uregelmæssige skråning afgrænsningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skullerupholm voldgrav. Voldgravens placering omkring Skullerupholm anes som en firkantet sænkning uden om borgbanken mod N, S og Ø, bedst bevaret i den nordlige ende af østlige side, mål ca 2 m' dybdex20x80 m, orienteret N-S. Den er bevokset med krat og træer, der hindrer udsyn. Vejen forbi hovedbygningen fører over voldgraven på dette sted. Ligger forholdsvis lavt i forhold til det omliggende terræn. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (2)
Olsen,R.A.
Historisk årbog fra Roskilde amt
1986

Fraes Rasmussen,U.
Voldstedsregistrering Roskilde Amt. Rapport udarbejdet for Roskilde Amtsmuseumsråd
2001