Thorshøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020609-1

Fredningsnr.
312614

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Thorshøj", 4 x 24 m; stor kløft fører fra SØ ind til midten. Enkelte buske.
Undersøgelsehistorie  (5)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi "Thorshøi", paa en høitliggende Markflade; i Overfladen er der gravet flere mindre Fordybninger, forøvrigt er Høien velbevaret. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Thorshøj", 4 x 24 m; stor Kløft fører fra SØ ind til Midten. Enkelte Buske.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Thorshøj. Høj, mål ca 4x24x24 m., rundet og hvælvet. Fra SØ fører en rende ind til omtrent højmidte, ca 3 m bred og 1-1,5 m dyb (tilgroet) - under større løvtræ ingen vegetation. Ingen synlig fredningssten. Højen ligger ca 300 m fra offentlig vej, ingen markveje nær højen. På kanten af en markeret morænebakke med vidt udsyn. Der ligger et par mindre tønder på og ved højen - ikke påtalt. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj, højt i terræn med vidt udsyn, nær andre fortidsminder. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)