Bavnehøi
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020609-11

Fredningsnr.
312617

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenkiste, Bronzealder (dateret 1300 - 1101 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1300 - 1101 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
"Bavnehøj", 20 x 30 m, 4 m høj; mod nord stejlt afskåret af skel; også mod syd stejlt afgravet. Sti over top
Undersøgelsehistorie  (9)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, "Bavnehøi", 55' i Diam 10' h. En Del af Randen er bortgravet og Overfladen er noget uregelmæssig. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1887 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1887 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Bavnehøj", 20 x 30 m, 4 m høj; mod N stejlt afskaaret af Skel; ogsaa mod S stejlt afgravet. Sti over Top. [[Trappe fra Ø-fod til højtop, vandværk op ad N-Side 381/54]].

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 615/52
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Museal restaurering
Journal nr.: 615/52
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Bavnehøj. Højen måler ca 4x20x30 m, med Ø-V'lig længderetning. Afskåret mod N af skel og mod S af indkørsel til alderdomshjem. Noget kantet med mindre ret flad top, stejle sider, mindre ældre lavning i vestsiden. Ingen synlig fredningssten. Den ligger ca 30 m fra offentlig vej og en trampet sti fører hen og op over højen. Den ligger højt i landskabet med vidt udsyn, bl.a. til Roskilde, ved kant af skråning ned mod Roskilde Fjord. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj, med vidt udsyn, højt i terræn. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)