Lyndby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020609-20

Fredningsnr.
32267

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tomt af langdysse. 12 x 20 m og ca. 1 m høj, orienteret i nord-sydlig retning. Højen er noget ujævn. Randsten: i S 1, i V 1, i N 2 (den ene meget stor og nærmest oprejst, muligvis sekundær). I ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1883 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
SØ for foregaaende [sb.9] ligger en tildels ødelagt Langdysse med Retning NØ-SV. Paa Midten ses en Del store Sten, som have hørt til et ødelagt Gravkammer. Langs den vestlige Rand findes 12 Sten, de fleste staaende paa deres Plads; de rage 1-2' op over Jordoverfladen. Mod Ø ere kun 2 Randsten tilbage; det samme Antal findes i den nordlige og sydlige Ende; mod N staar en stor Stenblok, 5' br, 4' h. (Pl.10).

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Langdysse. 20 x 12 m. Randsten: V 4, S 1 stor. Alle Kammersten borte.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, mål 1,0x20x12 m, N-S'lig retning. Højen er meget ujævn og tilgroet med nælder, skærmplanter og enkelt hyldebusk, desuden er der smidt mange sten op ad højen, særligt mod vest, hvor der ligger store stendynger og kvas. Der har været afbrændt mindre bål på højen. Ingen synlig fredningssten. Af randsten ses mod S 1, V 1, N 2 (ene meget stor), Ø ingen. Dyssen ligger ret højt på moræneskråning ned mod lavt område, omtrent 25 m NV for 3226.3. Ca 500 m til landevej. Ejer: se 3226.3.

1988 Tinglysning
Journal nr.: F53-3427
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1988 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3427
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Tomt af langdysse. 12 x 20 m og ca. 1 m høj, orienteret i nordsydlig retning. Højen er noget ujævn. Randsten: i S 1, i V 1, i N 2 (den ene meget stor og nærmest oprejst, muligvis sekundær). I ager.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)