Lyndby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020609-21

Fredningsnr.
32263

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dekl. tingl. 13/8 1883 (Købt) MS. (1896, ved Kaptajn Madsen) Langdysse, 10 x 25 m. Randsten: øst 10, syd 2, vest 5, nord 2. Kammer af 3 bæresten og 1 tærskelsten.
Undersøgelsehistorie  (7)
1883 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
SØ for foregaaende [sb.20] en Langdysse med Retning NØ-SV. Stenkredsen om Foden er ikke mere fuldstændig; i den vestlige Side findes 9 Randsten, af hvilke de to nordligste og den sydligste ere omstyrtede; mellem den anden og 3die Sten mangler en Sten. Langs den østlige Side findes 9 Sten omtrent i en lige Linie fra NØ til SV; kun den sydligste Hjørnesten og den 5te og 6te Sten fra S ere staaende, de øvrige ere omstyrtede. Af Endestene findes mod S en, mod N 2 Sten, af hvilken den ene er væltet udenfor Høien. Paa Midten et Gravkammer, der er aabent imod ØSØ; det er 6'6" l. 3'3" br, 3'6" dybt og dannet af 2 anselige Sidesten og en mindre Endesten. Overliggeren, som er 10 1/2' i Diam. er aftaget og ligger noget borte fra Gravkammeret(Pl.11). Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 25 x 10 m. Randsten: Ø 10, S 2, V 5, N 2. Kammer af 3 Bæresten og 1 Tærskelsten.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, mål ca 2x25x10 m, orienteret N-S. I nordendens østlige del ses en stor dæksten på højen, den rager ca 0,5 m op over terræn. Omtrent i midten er et kammer med 3 bæresten og åbning mod Ø, hvor der ved åbningen ses 3 mindre sten, ingen dæksten. Hyldebærbuske vokser i kammeret og dækker det fuldstændigt. Højt græs og skærmplanter dækker for udsyn, der ses af randsten: S 1, V 9, N 1, Ø 12. Der har været afbrændt bål ved højfod mod V. Ca 500 m til landevej. Traf ikke ejer hjemme (henv. på nærmeste gård mod NØ) - lagde besked om, at det var ulovligt at tænde bål på højen og anbringe sten - bad ikke om at få dem fjernet. ** Seværdighedsforklaring ** Dyssen ligger på ret flad moræne på svag skråning ned mod lavning, vidt udsyn også til andre fortidsmninder. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)