Uglestrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020609-24

Fredningsnr.
32262

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Højrest, 12 m i diameter, med dyssekammer af 5 bæresten og fravæltet dæksten. En del store spredte sten.
Undersøgelsehistorie  (7)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tildels sløifet Høi paa en høitliggende Mark. Om Foden har der været en Kreds af Sten, af hvilken nu kun 6 ere tilbage. I den Del af Høien, som endnu ikke er bortgravet, findes en Stenkiste i Ø-V, bygget af 2 Sten i den sydlige, 1 stor og 2 mindre i den nordlige Side og en Endesten mod Ø. Længden er 6 1/2', Bredden 1 1/2', Dybden 3' (Pl.12). Bevoksning: 1982: Løvkrat

1883 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, 12 m i Diam., med Dyssekammer af 5 Bæresten og fravæltet Dæksten. En Del store spredte Sten.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse, mål 2x12x12 m. Der er en del større sten i dyssens sider, noget ureglmæssigt placeret, enten runddysse eller rest af langdysse i NØ-SV'lig retning? I midten af den runde høj er et dysse-kammer med 3 bæresten og 2 gangsten, orienteret NØ-SV. En nedvæltet stor dæksten ligger på højsiden mod SØ. Der er anbragt enkelte større sten ved højfod, marksten/nedvæltede/tilbageblevne randsten? Dyssen ligger ca 200 m fra offentlig vej. Der er ført højspændingsledninger ca 50 m V for dyssen. Placeret ret højt i åbent morænelandskab ved skråning ned mod lavning, nær andre fortidsminder. ** Seværdighedsforklaring ** Høj placering med vidt udsyn, nær andre fortidsminder. Bevoksning: 1982: Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)