Uglestrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020609-25

Fredningsnr.
32264

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 3226-4, 5. Høj, 3 x 16 m; mod syd og vest ret stejlt afgravet, men til- groet.
Undersøgelsehistorie  (5)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi paa høitliggende Mark; mod N og V er en stor Del af Randen bortgravet. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 16 m; mod S og V ret stejlt afgravet, men tilgroet.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, mål 3x16x16 m., med ret stejle sider mod S og V, ellers jævnt rundet og hvælvet. Højen ligger ca 200 m fra landevej. Placeret på ret højtliggende og fladt morænelandskab med vidt udsyn også til andre fortidsminder. ** Seværdighedsforklaring ** Høj, der ligger i ret højtliggende åben moræneflade, nær andre fortidsminder. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)