Kirkedysse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020609-26

Fredningsnr.
32265

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 3226-4, 5. Dekl. tingl. 13/8 1883 (Købt) MS. (1896, ved Kaptajn Madsen) "Kirkedysse", langdysse, 11 x 25 m; randsten: vest 6, øst 9, nord 1. 2 dæksten af kammer ses.
Undersøgelsehistorie  (9)
1883 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse paa flad Mark, umiddelbart ved Landeveien til Ry. Om den lave Høi findes i den vestlige Side 6 Randsten alle liggende med den flade Side opad; mellem den 5te og 6te Sten er der et Mellemrum af c. 35'. Langs den østlige Side findes 9 Randsten ligesom de foregaaende alle liggende med den flade Side opad. Mod S ere Randstenene borttagne og i den nordlige Ende findes kun en enkelt større, liggende Sten. Paa Midten af Høien ligge 2 Sten, den ene 6' l 4' br, den anden 4' l. og 2' br, der ere Overliggere i et endnu ikke undersøgt Gravkammer (Pl.13).

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kirkedysse", Langdysse, 25 x 11 m; Randsten: V 6, Ø 9, N 1. 2 Dæksten af kammer ses.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1958 Planering ved byggeri/anlæg
Journal nr.: 1518/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1958 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 1518/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kirkedysse. Langdysse mål 1,5x25x11 m. orienteret NØ-SV. Højen er ret tilgroet med brombærbuske og skærmplanter, så det er vanskeligt at se stenene. Randsten NØ 1, SØ 8, S 0 SV 6 (synlige). Kammer placeret lidt S for midten, 2 større sten ligger ved siden af hinanden på højen i NV-SØ'lig retning, med nærliggende parkeringspladser. Ret højt i ret fladt morænelandskab med vidt udsyn også til andre fortidsminder. ** Seværdighedsforklaring ** Stor velbevaret dysse, høj beliggenhed med vidt udsyn også til andre fortidsminder.

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)