Osted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020610-1

Fredningsnr.
332633

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse i N.NØ - S.SV, ca. 1 x 10 x 33 m. Ø:7 randstene, V: 5 randstene. Alle omstyrtede. Mod N. på højen gravet en firkantet fordybning, hvor enkelt sten tilbage af gravkam- mer. Bevokset med hyld og tjørnekrat.
Undersøgelsehistorie  (5)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse paa flad mark med Retning NNØ-SSV, 100' l. 30' br; bevoxet med tæt Krat. Langs den østlige Side findes 7 Randsten, langs den vestlige 5, der alle ere omstyrtede. Mod N paa Høien er der gravet en firkantet Fordybning, hvor Gravkammeret tidligere har været, af dette findes kun en enkelt Sten tilbage. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i NNØ-SSV, ca. 1 x 10 x 33 m. Ø: 7 Randsten, V: 5 Randsten, alle omstyrtede. Mod N paa Højen er gravet en firkantet Fordybning, hvor enkelte Sten tilbage af Gravkammer. Bev. med Hyld og Tjørnekrat.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse mål ca 1x10x33 m, NNØ-SSV'lig retning. Dyssen er tæt bevokset, hvad der gør nærmere iagttagelse vanskelig, ingen synlig fredningssten, der ses 5 randsten mod V, samt et par marksten - ikke påtalt - ellers skjuler vegetationen udsyn. Den ligger ca 100 m fra markvej og 600 m fra offentlig vej. Placeret på kanten af højereliggende moræneflade, nær skråning ned mod dyb ådal. ** Seværdighedsforklaring ** Dyssen ligger ret højt i terræn på kant af skrænt til dyb ådal. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)