Bregentved
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020610-6

Fredningsnr.
332635

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Rest af langdysse, ca. 1,5 x 4 x 14 m. Omtrent i midten kammer, 2 bæresten og dæksten synlige. Et andet kammer ved NØ hjørnet, af 3 bæresten og uden overligger. Begge kamre har åbning mod øst.
Undersøgelsehistorie  (8)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i Ø-V, stærkt bevoxet med Krat. Langs Foden af Høien, der er 6' h, staar saavel mod N som mod S en Række af 9 Sten; mod S i hver Hjørne 2 større Endesten, der ere væltede. Paa Midten, 25' fra den vestlige Ende, findes en Stenkiste, dannet af 2 Sten i hver Side imod N og S. Mod Ø er Kisten aaben, mod V lukket med en enkelt Sten. Længden 6', Bredden 2'. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Langdysse, ca. 1 1/2 x 4 x 14 m. Omtr. i Midten Kammer, 2 Bæresten og Dæksten synlige. Et andet Kammer ved NØ- Hjørnet, af 3 Bæresten og uden Overligger Begge Kamre har Aabning mod Ø.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 1466/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 1466/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1936: Noget mere ødelagt; ca. 14 x 4 m; Endvidere Randsten fjernede; mod S 5 Randsten.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, mål ca 1,5x14x4 m med NØ-SV'lig længderetning. Et kammer omtrent på midten, 2 synlige bæresten og 1 dæksten (antagelig kløvet) med åbning mod NØ. Et kammer i højens MØ-hjørne, aflangt med 2 lange bæresten og 1 mindre, åbning mod NØ - ingen overligger. Stenene rager ikke over højens topflade. Dyssen er tæt bevokset med tjørn, hvad der hindrer nærmere beskrivelse, findes ca 400 m fra offentlig vej, ingen markvej. Ligger på skråning vinkelret på å og ådal, nær andre oldtidsminder. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)