Bregentved
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020610-7

Fredningsnr.
332636

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 2 x 8 m. med stort polygonalt gravkammer af 5 sidesten; dæksten mangler. Fra SØ en indgang med 2 par gangsten, i midten har været endnu et par gangsten, som mangler. I omkredsen ca. 7 sten.
Undersøgelsehistorie  (10)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
S for foregaaende [sb.6] en Høi, c. 6' h, der synes at have været omgivet med en dobbelt Række af Sten, men af disse ere de fleste borttagne; af den indre Kreds ere 4 Sten tilbage af den ydre 7. Paa Midten ligger et 5' l 3 1/2' br Gravkammer, dannet af 5 Sidestene, fyldt med Jord indtil 2' fra Bærestenenes Rand; Dækstenene ere borte. Fra SØ fører en 9' l 2' br Indgang, dannet af 2 Par Sten, som ere borttagne. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1915 Museal udgravning
Journal nr.: 259/15
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet 1915.

1936 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Samme Tilstand, blot er Kammeret tømt.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 2 x 8 m, med stort polygonalt Gravkammer af 5 Sidesten; Dæksten mangler. Fra SØ en Indgang med 2 Par Gangsten; i Midten har været endnu et Par Gangsten som mangler. I Omkredsen ca. 7 Sten.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 1466/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 1466/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse, mål ca 2x8x8 m, i midten et polygonalt kammer med 5 sidesten 1 tærskelsten mod SØ, herfra gang med 2 par sidesten (et par i midten mangler), dæksten mangler. Der har nylig været rodet i kammerets bund - ejeren fortalte han havde jaget 2 mænd væk der sad og gravede - de sagde de kom fra Nationalmusset! Kun overfladisk kratteri. Der anes sten i omkreds, tæt vegetation hindrer nærmere beskrivelse. Anbragt lidt marksten ved højfod. Ligger 400 m fra offentlig vej, på skråning ned mod å og ådal, nær andre oldtidsminder. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)