Ryegrd.
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020611-8

Fredningsnr.
312558

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 10 m; mange sten i overfladen; store træer.
Undersøgelsehistorie  (5)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, bevoxet med Krat, 35' i Diam. 8' h; i Overfladen ses enkelte store Sten. Bevoksning: 1982: Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 10 m; mange Sten i Overfladen; store Træer.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, mål ca 2x10x10 m. Der ses 2 større sten i den sydlige halvdel, hvor der pgså er en tilgroet lavning i højsiden. Skoven er indhegnet, beskrevet på afstand. Den ligger ca 5 m N for landvef og 100 m V for skovvej, hvor der er parkeringsmulighed. Der er opsat et mindre raftehegn da 15 m NØ fro højen. Den ligger på en moræneflade nær skråning ned mod lavning. Bevoksning: 1982: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)