Tempelhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020611-13

Fredningsnr.
312551

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 8/10 1883, Greve C.F.R. Scheel. Afmærkn.: 1896, ved kapt. Madsen. En af "Tempelhøje" (sb.13,14,15), 2,5 x 16 m; sneglegang til top. Store træer. Beplantning tilladt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig Høi, flad i Toppen; om Siden er der gravet en bred Gang i Spiral; i Overfladen ses en Del store Sten,. der synes at danne en Kreds. Bevoksning: 1982: Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En af "Tempelhøje", 2 1/2 x 16 m; Sneglegang til Top. Store Træer.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1944 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 515/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1944 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 515/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1944: Beplantning tilladt.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
En af Tempelhøje, mod vest. Højen måler ca 2,5x16x16 m. Der har ført en sti snegleformet op ad højen, nu tilgroet og delvist dækket af kvas, der ligger spredt på højen og i egelunden. Toppen er ret flad og har en svag fordybning. Nær og lidt uden for føjfod ligger der 3 større sten (2 mod Ø og 1 mod SV). Højen ligger ved skovvej, nær skovbryn, hvor markerne anes gennem løvet, omtrent 150 m til offentlig vej. Højen ligger på kanten af en mindre bakke, hvor der er 2 andre høje, ret højt i landskabet, ved skråning ned mod lavning mod V og S. Bevoksning: 1982: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)