Tempelhøje

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020611-14

Fredningsnr.
312552

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 8/10 1883, greve F.C.R. Scheel. Afmærkn.: MS 1905, ved Ludv. Lassen. En af "Tempelhøje" (sb.13,14,15), 2 x 15 m; flad top, lidt udhulet. Store træer. Beplantning tilladt.
Undersøgelsehistorie

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tæt Øst for foregaaende [sb.13] en stor Høi, c. 60' i Diam. 8' h; i Midten er der gravet en flad Fordybning. Bevoksning: 1982: Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En af "Tempelhøje", 2 x 15 m; flad Top, lidt udhulet. Store Træer.

1944 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1944 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beplantning tilladt.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj af Tempelhøje, midt. Høj, mål ca 2x15x15 m. Siderne er jævnt rundet, toppen flad med en fordybning, der måler ca 2,5x2,5x0,5 m i den SV'lige del, nu tilgroet med en del kvas i. Samme beliggenhed som 3125.51. Der anes en sten ved højfod mod SØ. Bevoksning: 1982: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum