Tempelhøje

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020611-15

Fredningsnr.
312553

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 8/10 1883, greve F.C.R. Scheel. Afmærkn.: MS 1905, ved Ludv. Lassen. En af "Tempelhøje" (sb.13,14,15), kun højens kerne, 2 x 7 m, bevaret; af den oprindelige 15 m store høj ses nogle rand- sten, nemlig 9 i nord. Træer. Beplantning tilladt.
Undersøgelsehistorie

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, af hvilken en stor Del af Randen er bortgravet, hvorved der er fremkommet en Kreds af større Sten. Bevoksning: 1982: Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En af "Tempelhøje"; kun Højens Kærne, 2 x 7 m, bevaret; af den oprindelige 15 m store Høj ses nogle Randsten, nemlig 9 i Nord. Træer.

1944 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beplantning tilladt.

1944 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj af Tempelhøje, mod Ø. højrest, mål ca 2x15x15 m. Højsider er stærkt afgravet, så højmidten rager op som en lille flade med ret stejle sider, mål ca 5x5x1 m. Mod NV ligger 9 randsten in situ, desuden er der ved højfod yderligere 7 sten om højen, og flere lidt længere fra højen. Beliggenhed som 3125.51. Bevoksning: 1982: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum