Ryegrd.
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020611-17

Fredningsnr.
312544

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 28/7 1928, statshusmand Karl Anders Rasmussen og hustru, Eiby. Afmærkn.: MS 1929, J. Raklev. Høj, 2 x 11,5 m; med jættestue af 13 bæresten, 3 gangsten; ingen dæksten. Kammer 3 x 6,75 m.
Undersøgelsehistorie  (8)
1883 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa flad Mark ligger en udgravet Jættestue. Gangen, der fører ind til Gravkammeret fra SØ, bestaar nu af 1 Sten i den sydlige Side, mod N har der tidligere været 2 Sten, som ere omstyrtede; mellem Sidestenene mod S, i Gangen og Hjørnestenen i Gravkammeret staar en smal Sten, der springer frem for de øvrige. Det ovale Kammer, hvis Længderetning er NØ-SV er dannet af 6 store Stenblokke i den vestlige Side; i hver Ende har der været en Sten; den sydlige er nu borttaget. I den vestlige Side bestaar Gravkammeret af 3 Sten paa hver Side af Indgangen, men to af de nordlige ere omstyrtede; alle Sidestenene have en Høide af c. 4' over Jordoverfladen. Overliggerne ere borttagne; kun en af dem ligger paa Høien (Pl.24). Bevoksning: 1982: Løvkrat

1929 Museal restaurering
Journal nr.: 471/29
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 11 1/2 m; med Jættestue af 13 Bæresten, 3 Gangsten; ingen Dæksten. Kammer 6,75 x 3 m.

1957 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
jættestue, højmål ca 2x11,5x11,5 m med kammer i N-S'lig retning. Det har 13 bæresten (opr. 14) med tørmur, indgang mod Ø med 3 gangsten mod N og 1 + 1 indgangssten mod S (på tilsvarende plads for indgangssten mod N et stenfyldt hulrum). Ingen dæksten in situ, antagelig 1 på højsiden mod N. Tæt løvkrat på højen, ikke i kamret - ingen synlig fredningssten. Den ligger ca 200 m fra markvej og 550 m fra offentlig vej. Bæresten rager ca op til 0,4 m over højoverfladen og formodet dæksten nu ca 0,6 m. den ligger på en mindre højning, lavt i terræn nær Ejby å. Beplantning flyttet. Navn og adresse. ** Seværdighedsforklaring ** Anskuelig jættestue, nær Ejby å, i åbent landskab. Bevoksning: 1982: Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)