Lysthøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020611-18

Fredningsnr.
312576

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 3125-76, 75, 73, 72, 71, 3225-11, 10. "Lysthøj", 2,5 x 25 m; flad top med en krans af store træer.
Undersøgelsehistorie  (5)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, "Lysthøi", 60' i Diam, 10' h; Toppen er afgravet saaledes at Høien er bleven flad; forøvrigt velbevaret og beplantet med Træer. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Lysthøj", 2 1/2 x 15 m; flad Top med en Krans af store Træer.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lysthøj. Højen måler ca 2,5x25x25 m. Den er jævnt rundet og har en stor flad top, hvor der i toppens kant vokser en kreds af store gamle løvtræer. Højen ligger ved avlslænger til Ryegård, omgivet af have og udyrket areal ved stald, mod SØ og S dyrket mark. Den ligger ca 300 m fra offentlig vej, på en markeret morænebakke med skråning ned mod lavning mod SØ. Der er lagt en del byggeaffald, cementsten etc. 15 m fra højen mod N. Genbesigtigelse 31/12-83. Det nævnte affald ligger stadigvæk i en dynge ind mod avlslængen. Det ses næsten ikke fra landevej mod N eller V. Det bør vel fjernes alligevel - eller indskærpe ikke mere fremover. Genbes. 8.10.87. Affald og lign. ses ikke fra offentlig vej. "Al færdsel forbudt i området" (skilt). ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj, højt placeret i terræn, nær andre oldtidsminder. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Da fredn.nævnet har holdt møde på stedet (vedr. byggetilladelse) kan vi ikke komme med krav om fjernelse af affald mm. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)