Ryegrd.
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020611-30

Fredningsnr.
322520

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 8/10 1883, kmhr. greve F.C.R. Scheel Høj, 2 x 20 m, med stærkt forstyrret stengrav af 5 bæresten og 2 dæksten, hvoraf 1 afvæltet. En del andre spredte sten, måske rester af gang og kammer. NMI:.....rester af gang og andet kammer.
Undersøgelsehistorie  (7)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig Stendysse, der synes tildels at være udgravet. Omkring en Høi, hvis Høide er c. 7' findes en Kreds af 19 Sten, hvis Overflade ses i Jordskorpen; enkelte Sten mangle i Kredsen mod N og S. Paa den østlige Del af Høien ligger en Gangbygning. Indgangen er fra SØ og bestaar af 3 Sten i hver Side; de yderste ere væltede. Kammeret har en 6-kantet Form og er dannet af 5 anselige Stenblokke, der vende den flade Side ind imod Kammeret; den yderste Sten mod SØ er væltet ind i Gravrummet. Dette har været dækket af 2 Overliggere, men af disse ligger kun den ene paa sin oprindelige Plads; Dækstenen over den forreste Del af Kammeret er derimod væltet af og ligger over den første Sidesten. Gravkammeret er fyldt med Jord indtil c. 3' fra Dækstenens Underflade. Tæt SV for denne Gangbygning har der ligget et andet kammer, hvis Form ikke kan bestemmes; kun to Sten i den nordlige Ende staa paa deres oprindelige Plads, de øvrige ere omstyrtede. Bevoksning: 1982: Løvtræer og Nålekrat/-træer

1883 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 20 m, med stærkt forstyrret Stengrav af 5 Bæresten og 2 Dæksten, hvoraf 1 afvæltet. En Del andre spredte Sten, maaske Rester af Gang og andet Kammer.

1957 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Forstyrret megealitanlæg. Høj måler ca 2x20x20 m, foroven mod N et kammer på højens top med 5 bæresten og 2 dæksten, ene væltet ned mod Ø. Vinkelret på S-siden en gang mod Ø med 5 sten mod N og 3 mod S, delvist placeret parvis. S for kammeret og SØ for gangen 8 større sten, flere med brudflader? og væltede. Ø for kammeret 1 mindre sten. Flere sten anes i højsiden. Stenene rager ca 1,7 m op over højoverfladen, dæksten. Der findes en skovvej ca 10 m Ø for højen, ca 200 m til offentlig vej. Højen ligger på kanten af morænebakke, hvad der får den til at syne større, på skråning ned mod lavning mod N og NV. Bevoksning: 1982: Løvtræer og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)