Saxehøiene
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020611-39

Fredningsnr.
312572

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 3125-76, 75, 73, 72, 71, 325-11, 10. Tingl.: 8/10 1883, kmhr. greve F.C.R. Scheel. Afmærkn.: MS 1905, Ludv. Lassen. En af "Saxhøje" (sb.38,39,40), 5 x 25 m; høje træer, smuk og velbevaret høj.
Undersøgelsehistorie  (5)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N for foregaaende [sb.38] en toppet Høi, fuldstændig bevaret og beplantet med Træer, 75' i Diam. c. 15'h. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En af "Saxhøje", 5 x 25 m; høje Træer, smuk, velbevaret Høj.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
En af Saxhøje (midt). Højen måler ca 5x25x25 m. Den er jævnt rundet og hvælvet. Der ligger en del nedfaldne grene fra de gamle træer på højen. Den ligger ca 60 m fra offentlig vej på en morænebakke med skråninger mod V og S. Mellem denne og den nærliggende høje mod S er der anbragt en del gamle grene og træstammestykker samt marksten. I kanten af højen rester af ældre pigtrådsindhegning. ** Seværdighedsforklaring ** Stor velbevaret høj, der indgår i højrække, højt placeret i terræn. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)