Ryegrd.
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020611-41

Fredningsnr.
322510

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 3125-76, 75, 73, 72, 71, 3225-11, 10. Tingl.: 8/10 1883, kmhr. greve F.C.R. Scheel. Høj, 5 x 25 m; store træer.
Undersøgelsehistorie  (5)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig, velbevaret Høi paa flad mark, bevoxet med Træer, 75' i Diam. 15' h. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 5 x 25 m; store Træer.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj mål ca 5x25x25 m, jævnt rundet og hvælvet mod Ø, mod V ujævn. Den ligger på en morænebakke med lavere beliggenhed end de tre Saxhøje mod NØ, indgår i højrække med disse. Lavning i terræn især mod V. Der ligger enkelte nedfaldne grene på højen og der er flere rævegange, ene mod S i brug, de andre tillukkede. Der er kraftig nederosion mod SV, V og NV (ca 2/3 af højen) fra kreaturer tidligere, meget tilgroet andet åbent brud, hvor der i højside og fod ses større sten, særligt mod SV. Der er dannet en markeret brink i højsiden. I toppen tilgroede lavninger. Højen ligger ca 300 m S for offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Højen ligger i højrække, ret højt i åbent landskab, nu meget ødelagt af dyr og kreaturer (tidligere). Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)