Ryegrd.
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020611-43

Fredningsnr.
312569

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 12 m; træbevokset.
Undersøgelsehistorie  (5)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2 [sb.42-43] lave, runde Høie, bevoxede med tæt Krat; beliggende paa en Bakkekam.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 12 m; træbevokset.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj mål ca 2x12x12 m. Den er jævnt rundet og hvælvet, har været bevokset med store løvtræer, der nyligt er blevet fældet, nu uden bevoksning med tørt løv og enkelte planter, der ligger en del kvas. Ligger i nyligt fældet løvskov. Omtrent 100 m Ø for skovvej ca 200 m til offentlig vej, nær skovskel mod Ø. På mindre morænebakke med stejl skråning ned mod N og Ø, hvad der får den til at syne noget større. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret høj, højt placeret i terræn, nær andre høje.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)