Ryegrd.
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020611-50

Fredningsnr.
312562

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x12 m; vestsiden stejlt afskåret af gl.grusgrav; træbevokset.
Undersøgelsehistorie  (5)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Umiddelbart N for foregaaende [sb.49] for foregaaende en lav Høi, afgravet i den vestlige Side.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 12 m; Vestsiden stejlt afskaaret af gl. Grusgrav; træbevokset.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, mål ca 2x12x12 m. Mod V er der en større halvmåneformet indgravning i højen og mod Ø en mindre nedgravning - af ældre dato, ellers hvælvet. Højen er beplantet med nåletræer (under 0,5 m høje) og derimellem vokser græs og mindre buske. Højen ligger i en nyplantning med graner, løvskov og engdrag udenom, indhegnet. Ligger på en markeret morænebakke, nær andre høje med en stejl skråning især ned mod V. Omtrent 10 m fra skovvej og 100 m fra landevej, parkeringsmulighed i skovkanten. Genbesigtigelse 31/12-83. Højene 3125.62-64 er stadig tilplantet med graner, nu ca 0,5-1 m høje. Jeg har ikke rettet henvendelse til ejer/skovridder, der bør skrives i stedet. Skovridderfoged hedder Møller og påasser også skovene på fjordens vestside. ** Seværdighedsforklaring ** Beskr. 8.10.87. stadig tæt tilplantet med ædelgran, ca. 7 år.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)