Svinestihøiene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020611-60

Fredningsnr.
312619

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Megalittomt, 1 x 10 x 15 m. Største bredde i N-S retning. Omtrent i midten ses nogle større sten. I ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1883 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa flad mark har ligget 2 Høie [sb.59-60] "Svinestihøiene", som nu ere ødelagte. I den sydligste, som nu er helt bortryddet,fandtes et Gravkammer og tillige flere mindre Bronzegjenstande og en lille Guldfingerring, dannet af to tynde sammensnoede Traade.. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Stengrav; kun Højrest med et Par store Sten tilbage.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Aflang jordhøj, mål ca 1x15x10 m i N-S'lig retning. Omtrent i midten anes nogle større sten, der dog næsten er skjult af store stendynger af ældre og nyere dato, resten af højen dækket af 1 hyld i midten og brombær mod S. Den ligger ca 50 m fra markvej og 100 m fra offentlig vej, ca 10 m fra Ejby å, parallelt med denne, ret lavt i terrænet. Bad ejeren undlade at lægge flere sten på højen, bor på Troldebrogård. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Ber. 7.10.87. Tinglyses. M.B. (F53-3541). Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Museal restaurering
Journal nr.: KNV00112
Museum Sydøstdanmark
Museal reetablering.

Litteraturhenvisninger  (0)