Egby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020611-81

Fredningsnr.
312543

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dekl. tingl. 15/10 1883. (Købt) MS. (1896, ved Kaptajn Madsen) Dyssekammer af 4 bæresten, 1 dæksten.
Undersøgelsehistorie  (7)
1883 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa flad mark findes Rester af en Stendysse; Høien er næsten helt bortpløiet og den Stenkreds, der tidligere har været om Foden, borttaget. Tilbage staar et udgravet, men velbevaret Gravkammer, dannet af fire Bæresten og en Overligger. Sidestenene, der alle have en Flade ind imod Kammeret, ere c. 4' h; dog er den østligste Sten lavere end de øvrige, hvorved der er dannet et Mellemrum af 1'10" mellem denne og Overliggerens flade Underside, igjennem hvilket Indgangen til Gravkammeret har været. Af Overliggerens sydlige Side er der bortsprængt et mindre Stykke (Pl.28-29). Bevoksning: 1982: Græs

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer af 4 Bæresten, 1 Dæksten.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse, højrest måler ca 0,5x8x7 m i en noget kantet form. Kammer på midten, aflang i Ø-V'lig retning med 3 bæresten, 1 tærskelsten mod Ø og 1 dæksten, der rager ca 2 m op over højen. Den ligger ca 200 m fra offentlig vej, på en mindre højning lavt i terræn, nær en mose mod Ø og parcelhuskvarter mod N. Der ligger enkelte sten på højen - ikke påtalt. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret dyssekammer, ses på afstand i åbent terræn mod Ø og SØ. Bevoksning: 1982: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)