Egby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020611-87

Fredningsnr.
312541

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Lille højrest, med 4 store sten af ødelagt dyssekammer; på dækstenens overflade mange skålformede fordybninger.
Undersøgelsehistorie  (6)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa flad, men høitliggende Mark tæt N for Landeveien findes Rester af en ødelagt Runddysse. Høien er næsten fuldstændig sløifet og Randstenene borttagne. Paa Midten Levninger af et Gravkammer, af hvilket 4 Sidesten ere tilbage, den nordligste er væltet og Overliggeren sunken ned i Gravrummet. Dette har haft Retning NØ-SV. Dækstenen er 7'l, 5'br. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Højrest, med 4 store Sten af ødelagt Dyssekammer; paa Dækstenens Overflade mange skaalformede Fordybninger.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Megalittomt, højen måler ca 0,5x7x3 m, placeret i N-S'lig retning. Der er 3 større og 1 lavereliggende sten, de rager max 0,7 m over højoverflade. Desuden ligger der mindre sten i kanten og på højen. Højen ligger ca 3 m fra landevej, på en skråning ned mod Ejby å. Skåltegn på formodet dæksten. Genberejsning 22/11-84. Holbæk museum (Else Asmussen) havde indberettet, at dyssen var blevet skadet ved markarbejde/lignende. Ved besigtigelsen kunne jeg se, at der var kørt lidt op ad højsiden mod Ø med en traktor/rendegraver, og der var nogle dækspor - stenene var ikke rørt. Siden berejsningen var ejendommen nærmest mod N blevet handlet, og en anden indkørsel er nylig blevet lavet udenom den gamle have mod S - herved er der bakket m/maskinen, så højresten er blevet ramt. jeg henvendte mig hos beboerne - men ingen hjemme (heller ikke på den næste ejendom mod N), lagde derfor en seddel om, at de fremover skulle passe på det fredede mindesmærke. Ejere/beboere på nærmeste ejendom havde intet navneskilt. På den næste gård mod N, ved vejen stod navn på døren (vejnr. 241). Skaden er af mindre omfang og området vil gro til - sagen bør hermed afsluttes. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Fotos sat ind i -83mappen, under film nr. 13. JR. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)