Egby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020611-88

Fredningsnr.
312540

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 16 x 10 m; langs vestsiden 8 randsten; kammer af 4 bæresten; dækstenen sprængt og bortvæltet.
Undersøgelsehistorie  (7)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en lav Forhøining ligger en lille Langdysse, c. 55' l med Retning NØ-SV. Langs hver af Siderne mod Ø og V findes 8 Randsten af hvilke de fleste ere omstyrtede. 11' fra Høiens nordlige Udkant findes en lille Stenkiste dannet af 4 Sidesten og 2 Endesten, der alle have en kløvet Flade ind imod Kisten. Denne er 3'8" dyb og er udgravet. Overliggeren er sprængt og ligger ved Siden af Kammeret paa Høien; den sydlige Endesten er væltet; alle Sidesten helde noget indad i Kisten. Bevoksning: 1982: Græs

1883 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 16 x 10 m; langs Vestsiden 8 Randsten; Kammer af 4 Bæresten; Dækstenen sprængt og bortvæltet.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, mål ca 1,5x16x10 m i N-S'lig retning. I nordenden et kammer med 4 bæresten, aflangt i N-S'lig retning. Dæksten sprængt og væltet mod N og SØ, den rager ca 0,4 cm over højen. Tæt vegetation hindrer nøjere beskrivelse, der anes randsten mod Ø 2? og V 8 - ingen synlig fredningssten. Den ligger ca 350 m fra offentlig vej, markvej nedlagt. Den ligger på mindre tunge ned ad skråning nær Ejby å. Stejl højside mod N, mod SV at betonmærke med krone og MV. En ældre telegrafpæl står ca 5 m fra højen mod Ø. Bevoksning: 1982: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)