Egby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020611-94

Fredningsnr.
312537

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
MS. (1905, ved Ludvig Lassen). Dekl. tingl. 4/10 1897 (Købt) Høj, 2 x 20 m, med jættestue. Kammeret af 12 bæresten, 2 dæk- sten, 5 par gangsten, 1 dæksten, 1 dørsten. I højens østside en hellekiste med 3 dæksten.
Undersøgelsehistorie  (10)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en lavtliggende Mark, der skraaner ned imod en Bæk ligger en Langdysse [[Jættestue]], 75' l, 58' br, 6' h. Af Kredsen om Foden er ingen Sten tilbage. Paa Midten ligger et endnu ikke udgravet Gravkammer. I Jordoverfladen ses Randen af 6 Sten, der synes at være Sidestenene i Kammeret og 4 store Stenblokke, af hvilke den største er 7' l, 5 1/2' br, der rimeligvis ere Overliggere; den midterste er sunken noget ned i Gravrummet. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1939 Museal restaurering
Journal nr.: 119/39
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal udgravning
Journal nr.: 119/39
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet af K.Thorvildsen 1939 (Beretn.) for jættestue og en hellekiste ved højens fod.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 20 m, med Jættestue. Kammeret af 12 Bæresten, 2 Dæksten, 5 Par Gangsten, 1 Dæksten, 1 Dørsten. I Højens Østside en Hellekiste med 3 Dæksten. Restaureret 1939.

1956 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestue, mål ca 2x20x20 m, med kammer af 12 bæresten og 2 dæksten (1 mod S og 1 mod N) samt en afvæltet på højside mod V. Gang mod Ø med 6 par gangsten, 2 indgangssten og 1 dæksten. SØ for indgangen en hellekiste i højfod, i NV-SØ'lig retning i højsiden, der ses flere bæresten og 3 dæksten. Højen ligger i en have, ca 50 m fra offentlig vej, der ligger affald nær højfod mod N - ikke påtalt. Den ligger ret lavt i terræn ved Ejby å. Traf ikke ejer hjemme. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1990 Museal restaurering
Journal nr.: SN 613-271
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestuens kammer og gang var opfyldt med nedfalden højfyld og tørmurene var delvist faldet ud. Tørmurene blev afrenset. Manglende tørmur blev erstattet med tilførte sten Kammer og gang blev oprenset. Se beretning.

1999 Registrering af knoglemateriale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Fra dette fundsted forefindes der ubrændt knoglemateriale på Antropologisk Laboratorium. På AL registreret som: Ejby; stenalder; PMD 87; 119/39; A38435-39.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)