Troldebysten

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020605-67

Fredningsnr.
312535

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Bautasten, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Bautastenen "Troldbykærling", 1,50 m høj, 1,50 m bred, stående i skel. Matr.nr 4b, Kyndeløse, Kirke-Hyllinge sogn: Bautasten i skel til matr.nr. 17a og 18a af Ejby, Rye sogn. Se dette.
Undersøgelsehistorie

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den saakaldte Troldebysten paa Grænsen mellem Egby og Kyndløse, en 5' h, 3-5' br. Sten, der er opreist af Menneskehænder, er mulig en Bautasten. Se Dr.Petersens Beretning i Museets Arkiv. Bevoksning: 1982: Græs

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bautastenen "Troldbykærling", 1 1/2 m høj, 1 1/2 m bred, staaende i et Skel.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Troldbykærling. En bautasten mål ca 2 m høj, 1,5x1 m bred, den står i skel. Omtrent 10 m NV for denne en høj, der måler ca 15x15x2 m, lidt uregelmæssig - en gravhøj? - Stenen står højt i terræn ved kanten af stejl skråning ned mod Ejby å, sti fører forbi stenen, ca 100 m til offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Stenen står højt i terræn vidt udsyn - også til Isefjord. Bevoksning: 1982: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum