Ryegaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020611-109

Fredningsnr.
322518

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 2,5 x 18 m; enkelte større træer.
Undersøgelsehistorie

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 1/2 x 18 m; enkelte større Træer.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj mål ca 2,5x18x18 m, rundet og hvælvet. Der ses mod V 3 sten ved højfod. Højen er bevokset med mindre løvtræer, og der er en del stubbe og kvas på højen. Der ses også noget flintaffald på højen. En ret tilgroet skovvej fører tæt forbi højen mod Ø, placeret ca 120 m fra offentlig vej. Den ligger på en morænebakke med stejle skråninger mod N og Ø. Bevoksning: 1982: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum