Langtved Færgekro
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020611-112

Fredningsnr.
312577

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Skaller

Stenkiste, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Enkeltfund, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj med hellekiste. Højen er 1,25 x 10 m, den vestlige halv- del bortgravet. I det åbne brud står en stenkiste, 2,75 m lang og i Ø-V, 0,50-0,75 m bred. Kisten er sat af en sten for hver ende, 4 lidt større og et par mindre sten i nord- lige langside, i sydlige langside står 4 sten. To flade dæksten er bevaret, een over hver af kistens ender. Højen, der ligger oppe på kanten af den gamle nu træbevoksede fjord- klint, er mod nord og syd begrænset af haveanlæg.
Undersøgelsehistorie  (11)
1908 Museal besigtigelse
Journal nr.: 487/08
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udflydende, forgravet Høj, stejlt afgravet mod Klinten, hovedsagelig bygget af Køkkenmøddingmateriale.

1916 Privat opsamling
Journal nr.: 299/16
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1916 Køb af genstand til museum
Journal nr.: 299/16
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fra Langtved Færgekro stammer Spydspids fra Yngre Bronzealder.

1958 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Journal nr.: 848/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1958 Museal udgravning
Journal nr.: 848/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hellekiste, bronzealder. Undersøgt 1958.

1964 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj med hellekiste. Højen er 1,25 x 10 m, den vestlige halvdel bortgravet. I det åbne brud står en stenkiste, 2,75 m lang i Ø-V, 0,50-0,75 m bred. Kisten er sat af en sten for hver ende, 4 lidt større og et par mindre sten i nordlige langside, i sydlige langside står 4 sten. To flade dæksten er bevaret, een over hver af kistens ender. Højen, der ligger oppe på kanten af den gamle nu træbevoksede fjordkling, er mod nord og syd begrænset af haveanlæg. J.F.157/64 om fredningen.

1964 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj med hellekiste, noget uregelmæssig høj, mål ca 1,3x10x10 m, med åbent brud mod V, hvor der mod SV er en hellekiste i Ø-V'lig retning, som beskrevet. Den ligger ca med dæksten 1 m under nuværende højoverflade, høj- og kistefyld består af strandvold med østers- og muslingeskalfragmenter. Den ligger ca 50 m fra offentlig vej, på kanten af en skrænt ned mod Bransnæsbugt, mod V, S og Ø omgivet af bygninger og have, mod N af skov, hvorfra en skovsti fører hen delvis over højen og kisten. Flere sten nær kisten, delvis væltet ned ad skræntens side. Restaureringsrapport 14/3-84. Berejserreklamation. Stenkiste, Rye sogn. Fr.nr. 3125:77 sb.nr. 112. Stenkisten er anbragt midt i en gravhøj, i kanten af en skrænt, med konstant udskridning. Højen er anlagt på en "køkkenmødding". Stenkisten står meget udsat for nedskridning, ligesom "uheldige elementer" har rodet i kisten og har væltet en bæresten, der lå tæt syd for stenkisten. Fylden i og omkring stenkisten er sort og indeholder masser af trækul, flintafslag, knogler, tænder og forskellige muslingeskaller, dog fortrinsvis østers. Følgende arbejde udførtes d. 9. marts 1984. 1. Opsætning af den udskredne bæresten mod syd. 2. Stabilisering af stenkistens vestlige del, der er i fare for at styrte ned. 3. Opfyldning af gravkammeret med udskredet fyld, indtil ca. 25 cm fra dækstenenes underside. 4. Tegning af skitse, set ovenfra (tegn. på blanket). Det vil ikke være tilrådeligt at henvise publikum til dette fortidsminde, da det ligger alt for sårbart. Svend Hansen ** Seværdighedsforklaring ** Notat givet til Sv.Hansen. Sagen er afsluttet ved Sv.Hansen. Bevoksning: 1984: Løvtræer

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1997 Registrering af knoglemateriale
Journal nr.: 12/59
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Fra dette fundsted forefindes der ubrændt materiale på Antropologisk Laboratorium. På AL registreret som: Langtved Færgekro; bronzealder; 848/58.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)