Bavnehøi
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020612-2

Fredningsnr.
312611

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 11/9 1883 (Købt). Afmærkn.: MS 1896, ved kaptajn Madsen. "Bavnehøj", 6 x 30 m; stort hul i toppen. Enkelte buske, el- lers græs.
Undersøgelsehistorie  (5)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig Høi, "Bavnehøi" paa en Bakke; 115' l i Ø-V, 86' br, c. 18' h; i Midten en gravet Fordybning, c. 6' dyb, med en Udkastning imod SØ. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Bavnehøj", 6 x 30 m; stort Hul i Toppen. Enkelte Buske, ellers Græs.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Bavnehøj. Højens mål ca 6x30x30 m, rundet og hvælvet. I toppen en stor aflang fordybning i NØ-SV'lig retning, ca 4-5 m bredt, til ca 1,5-2 m dybt og strækker sig over det meste af højens top. Der er opsat et fuglefoderbræt på højsiden og der ligger lidt affald, kvas og enkelte sten op ad højsiden og i toppen - ikke påtalt. Højen ligger ca 300 m fra offentlig vej på en morænebakke med vidt udsyn. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj, højt i terræn med vidt udsyn. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)