Sæby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020612-6

Fredningsnr.
312612

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Rest af jættestue, 7 x 3 m; af kammeret er 11 bæresten og 2 dæksten bevaret.
Undersøgelsehistorie  (9)
1883 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa flad mark ligger en lille ødelagt Dysse. Paa Midten af en lav Høi, c. 4' h, ligger 2 store Overliggere, der ere sunkne ned i det indvendige Rum; til Gravkammeret synes kun 2 Sten, der ses under Overliggeren, at høre, medens 4 Sten, SØ for Kammeret, synes at have dannet Indgangen; paa Høien ses 11 Sten, der mulig høre til Kredsen om Foden; de ere dækkede med Jord indtil den øverste Rand (Pl.4). Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1917 Privat opsamling
Journal nr.: 479/17
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1917 Køb af genstand til museum
Journal nr.: 479/17
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ravperler, flintdolk og flækker i jættestuen.

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Jættestue, 7 x 3 m. Af Kammeret er 11 Bæresten og 2 Dæksten bevaret.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestuerest, kammer består af 11 synlige bæresten i oval form, mål ca 7x3x1 m højt, 2 dæksten i NØenden, retning NØ-SV. Dæksten rager max ca. 0,7 m op over højen. Der er dyrket i ca 1,5-2 m' afstand fra kammeret, hvor der ligger enkelte marksten - ikke påtalt. Ingen synlig fredningssten. Den ligger ca 200 m fra gård og 400 m fra offentlig vej, på bakkeskråning ned mod lavning mod Ø. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)